Podaci o tvrtki

EVOLVE d.o.o. za dizajn, konstrukciju, tehnologično oblikovanje i pripremu za proizvodnju
Sjedište: Park M. Vrhovca 1, 49240 Donja Stubica
Ured: Matenačka cesta 6, 49240 Donja Stubica

Društvo upisan u Sudski registar trgovačkih društava RH pri Trgovačkom sudu u Zagrebu (MBS: 080716482)
Temeljni kapital
206.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Članica Uprave i direktorica:
Natalija Knezić

Transakcijski račun:
IBAN HR4824020061100687943 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Zagreb (SWIFT ESBCHR22).
MB: 02594510
OIB: 2604840918
PDV broj: HR26048040918